BALANGIGA UPRISING KINAHANGLAN TIIRAN HAN KATAWHAN PILIPINO HA BAG-O NGA NAWONG HAN PAGSAKOP HAN IMPERYALISTA NGA KANO

TACLOBAN CITY – Ginsasalin-orog naton an mabayanihon nga pag-ato han aton igkasi mga taga rehiyon-8 yana nga adlaw (Setyembre 28, 2010) han mahitabo an tinatawag nga Balangiga Uprising syento noybe (109) na katuig an nakalabay.

Napapanahon la gihapon ngan angay tiiran an diwa han Balangiga Uprising kay tungod nga ha kabag-o pala han rehimen Aquino, hul-os na ini nga nagpadayon han mga reseta han tinatawag nga Globalisasyon o an pag-abre han ekonomiya han aton nasud ha mga dagko nga kapitalista ha bug-os nga kalibutan sugad han United States (US) kumo bag-o nga nawong han pagkontrol ha aton.

“Makatadungan la nga tipahan han katawhan an anuman nga porma han paniniyupi, an panapoan ni Presidente Aquino tikang ha agaron nga US in kadugangan na liwat nga diri tupong nga kasarabutan para tiyupion an katawhan Pilipino, kun sugad kaangayan la nga ibuksas ini ngan atuhan” pahayag ni Nestor Lebico, Secretary General han SAGUPA-SB.

Pagmalatumat pa ni Lebico nga an interes han US ha Samar ha panahon han Pilipino-Amerika nga gyera in nakikita yana ha US$222 million nga bahin han nasabi nga Millennium Challenge Corp. (MCC) grant ha Samar para han pagpaupay kuno han kalsada hini.

Pan-ekonomiya nga interes gihapon han US ha aton rehiyon an nakita han mga taga Samar han panahon han Amerikano nga nagpadig-on han pakigbisog ha pamumuno ni General Lukban para atuhan ini.

An diwa han pag-ato han aton mga kaapoy-apuyan sugad han Balangiga Uprising in mas kinahanglan yana nga panahon tungod kay nakikita han mga parag-uma nga usa la nga pangandam han mga kapitalista an bag-o nga ayuda han US para han paglimas han riko nga mina han Samar, labot la han masayon nga pag-awas han mga hilaw nga produkto para ha ira dagko nga gana ngan interes.

Pagsaysay pa ni Lebico nga ha pira kadekada nga pagkapot han Amerika ha aton nasud tikang pa han Pilipino-Amerikano nga gyera, waray ini makasolbar han pag-uswag han aton nasyon, lugod yana mas lubog ha utang an Pilipinas ngan ginkukuhaan la han mga kayamanan hini.

“Ini nga mga pagkita namon ha padayon nga pagsunod ha mga dikta han mga kapitalista labi na an US in diri la yana ha bag-o nga rehimen, kundi han mga naglabay pa nga adminitrasyon. Kon diri man seryoso hi Presidente Aquino para han tinuod nga interes han katawhan, mapapareho hiya han naglabay nga mga presidente nga nagbangkarote han aton ekonomiya ngan mas nagpahitaas pa han kagutom ngan kakablasan han katawhan” dugang pa ni Lebico.

Manunumduman nga an Balangiga Uprising in usa han mga dagko nga kapirdihan han mananakop nga Amerikano ngan usa ini nga ulat han padayon nga kontrol han US ha aton ekonomiya ngan pulitika ha aton nasud.

Advertisements

RELIEF MISSION HAN ANAKPAWIS-EV NGAN SAGUPA-SB GINDUMARA HA TULO NGA BUNGTO HA LEYTE

TACLOBAN CITY – Manilangpuson nga ginlunsar an Relief Mission han ANAKPAWIS-EV ngan SAGUPA-SB ha 3 nga bungto han probinsya han Leyte para han suporta ha mga parag-uma tungod han grabe nga kagutom ngan kakablasan.

Ginsuportahan an nasabi nga Relief Mission han National Council of Churches of the Philippines (NCCP) ngan kaupod han panhatag an mga seeds hin mga utanon para ha organisasyon han parag-uma.

“Kaparte ini han paningkamot han mga organisasyon nga naugop han kabutangan han mga kablas nga makaghatag hin pira nga ayuda labot la han permanente nga moral, pag-edukar ngan pag-oorganisa nga bulig ha mga parag-uma,” pahayag ni Frank Falguera, Secretary General han ANAKPAWIS-EV.

Pagmalatumat pa ni Falguera nga umabot hin 291 nga pamilya an nahatagan han relief package ha tulo nga baryo ha tulo nga bungto, diin pinili ini nga mga baryo basar han kabutangan ngan grabe nga gin-aagian labi na an isyu han kawarayan tuna nga gin-uumahan.

“Nagpapasalamat kami han prinsipal nga sponsor, an NCCP nga an iba pa nga boluntaryo nga bulig han iba nga setor para han madinaugon nga paglansar han relief mission ngan sugad man nag-aaghat pa han boluntaryo nga bulig para ha sektor han mga kablas nga mga parag-uma,” pagsaysay ni Nestor Lebico, Secretary General han SAGUPA-SB.

Kadugangan pa ni Lebico nga ginkakabido han mga parag-uma an naging aksyon han militar han gobyerno kay hira pa ngani an dapat bumulig ha mga kablas, gintatarhug pa an mga parag-uma han mga taga 19th IB han militar kahuman la han ginlunsar nga relief mission ha Brgy. Tabanguhay, Alang-Alang, Leyte.

Kun mahanunumdoman nga natapos an ginhimo nga Relief Mission han ANAKPAWIS-EV ngan SAGUPA-SB ha naglabay pala nga semana para guti nga bulig ha sektor han mga parag-uma tungod han grabe nga kagutom ngan kakablasan ha aton rehiyon.

JUETENG DIRI MAGSOSOLBAR HAN KAPOBREHAN ILIGAL MAN O LEGAL

TACLOBAN CITY – Naninindugan an mga parag-uma ha rehiyon-8 nga diri makakasolbar an Jueteng ha kapobrehan han katawhan Pilipino labi na ha sektor han mga parag-uma magbag-o man ini an nawong kumo legal sugad nala han paningkamot han pipira nga mga hataas nga opisyal han aton gobyerno.

“Hul-os nga nasuporta an SAGUPA-SB ha Jueteng Exposee ni retired Archbishop Cruz ngan kinahanglan ini mawara ha kinabuhi han mga kablas nga parag-uma labi na denhe ha rehiyon nga klarado an operasyon hini,” pahayag ni Nestor Lebico, Secretary General han SAGUPA-SB.

Pagmalatumat pa ni Lebico nga nahurak ini yana ha aton rehiyon ngan an mas kinahanglan mabolgar ngan maundang, an sistema han paggios hini ha ubos nga lebel. Tama an pahayag ni Father Cruz nga an mayor nga nagkokontrol hini mismo an mga hagtaas nga opisyal han aton gobyerno ha probinsya nga lebel.

“Diri maupay nga sosbaranan nga waiting nala kita ha usa nga tsansa ha aton kinabuhi ngan sugad man liwat nga waiting nala ini nga mga dagko nga opisyal han aton gobyerno ha mga payola han Jueteng” pagsaysay pa ni Lebico.

Mas nakikita ngani yana han mga parag-uma nga an diri mawara-wara nga Jueteng in usa nga planado nga duso han mga naghahadi nga klase tungod kay mas para pa magpadayon an grabe nga kakurian ha aton sosyedad labot la han mga personal nga interes hini.

“Makuri naton igtanom ha huna-huna han katawhan nga mga kablas nga an Jueteng nala an porlo menus masasandigan ug maaatrasan han kakurian nga inaabat han katawhan, lugod mas an kinahanglan tagaron han mga opisyal han aton gobyerno an maupay nga plano han tinuod nga pag-uswag han aton katilingban labi na an pagsolbar han grabe nga kagutom han katawhan,” kadugangan ni Lebico.

Mahanunumdoman nga kakulop nga adlaw ginbulgar ni Archbishop Cruz an mga ngaran han nagpapaluyo han nasabi nga iligal nga number game.

MADIG-ON NGA DETERMINASYON KONTRA HAN MARTIAL LAW NAGPAPABILIN NGA NAAWAS HASTA YANA HA KATAWHAN NGA RINAUGDAUG!

TACLOBAN CITY – Ginhihinumdom yana nga adlaw (September 21, 2010) an ika-38 ka tuig han pagdeklara han Martial Law nga nagsenyales han pagtikang han maitom nga paypay han aton kasaysayan diin ginpakita han estado an puthaw nga kamot para puypoyon an katawhan nga nakikigbisog.

Ha luyo han madarahug nga ginpakita han militar, waray mabantad an madig-on nga determinasyon han katawhan para atuhan ngan ibuksas ha haluag nga masa an pag-raugdaug han naghahadi nga klase tikang kan Marcos hasta ngada yana nga panahon.

“Angay la paghinumdumon an Martial Law ngan ibuksas ha haluag nga katawhan an bag-o nga nawong hini yana nga panahon,” pahayag ni Nestor Lebico, Secretary General han SAGUPA-SB.

Pagmalatumat pa ni Lebico nga umabot ha 120,000 an ginpreso ha panahon han Martial Law labot la ini han damo nga ginpatay, gintorture, ginkastigo ngan damo pa nga porma han pagtalapas han tawhanon nga katungod.

“An 15 nga detenido pulitikal ha rehiyon-8, an 1,205 nga pinanmatay nga mga aktibista tikang han Arroyo nga rehimen ngan mismo an 7 nga pinatay nga parag-uma ha 75 pala ka adlaw ni Aquino kumo presidente in diri la pag-abat nga nagpapabilin an Martial Law kundi klarado nga nagpapadayon ini kumo Undeclared Martial Law,” dugang pa ni Lebico.

Manunumdoman nga bisan ha luyo han damo nga pamaagi han gobyerno nga piiton an mga kritiko hini, nagpapadayon an pag-ato hini, ngani ha nakalabay pala nga September 17, 2010 in nag-kaada hin pagpuasa an mga detenido pulitikal ha Tacloban City Jail ngan Leyte Provincial Jail kumo simpatiya han padayon nga pakigbisog han katawhan Pilipino.

25% NGA KAPASIDAD PUMALIT HAN LOKAL NGA HUMAY, DIRI PAG-ABOLISH HAN NFA AN KINAHANGLAN HAN MGA PARAG-UMA HA REHIYON-8

TACLOBAN CITY – Naninindugang an mga parag-uma ha bug-os nga rehiyon nga diri solusyon an pag-abolish han National Food Autority (NFA) tungod la han grabe nga kurapsyon nga ginhimo han ahensya labi na han panahon ni Arroyo.

Mas kinahanglan lugod nga upayon an serbisyo han NFA ha katawhan ngan solbaron an seguridad ha pagkaon ha bug-os nga nasud sugad nala han pagpapahataas han kapasidad nga pumalit han lokal nga produksyon han humay kutob 25%.

“An pag-utod han subsidyo ha bugas han gobyerno in diri solusyon han anomaliya ha NFA, usa ini nga sayop nga duso ngan mas ginkokompromiso pa lugod an aton seguridad ha pagkaon” pahayag ni Nestor Lebico, Secretary General han SAGUPA-SB.

Pagmalatumat pa ni Lebico nga diri ginkokonsente han mga parag-uma an lantaran nga kurapsyon han NFA labi an pamumuno han anay Sec. Yap kay mismo han panahon ni Yap in haros 4% la an danay naabot nga kapasidad ha pagpalit han humay ha lokal nga mga parag-uma imbes 10%.

Kinahanglan papagbaydon an naglimas han pondo han NFA ngan mas padamuon pa an mga buying stations hini ha mga probinsya ngan magkaada hin hugot nga pagmonitor han presyo hini ha mga pribado nga traders nga parehuon an presyo han pamalit han NFA.

“An pagkaada Tinuod nga Reporma ha Tuna an mas magpapakusog ngan magpapa-upay han pagpadalagan han NFA para suportahan an panginahanglan han kablas nga mga parag-uma” pagtatapos ni Lebico.

PAGAWSON HI DARIO TOMADA NGAN AN NGATANAN NGA PRESO PULITIKAL!

TACLOBAN CITY – Gindudumara yana nga adlaw (September 17, 2010) an nasudnon nga adlaw han panawagan han pagpapagawas han mga Preso Pulitikal ngan an adlaw han pagpuasa para han pagpapakita suporta han aton mga Detenido Pulitikal nga nag-aatos han pag-gipit han gobyerno tungod han ira pag-ugop han kawsa han katawhan Pilipino.

Kasumpay hini nananawagan an sektor han parag-uma ha rehiyon-8 para han dagmit nga pagpapagawas kan Dario Tomada, an founding secretary general han SAGUPA-SB, nga preso yana ha Camp Karingal, Quezon City tungod han pagbutang-butangi hin sala han nahitabo daw nga “Communist Purging” ha Southern Leyte.

“Biktima an mga Preso Pulitikal han madarahug ug pasista nga nawong han aton estado tungod han determinado nira nga pagbubuksas han kontra-katawhan nga mga polisiya ngan programa han aton gobyerno” pahayag ni Nestor Lebico, Secretary General han SAGUPA-SB.

“Yana nga panahon naabot na ha 15 an kabug-osan nga Preso Pulitikal ha aton rehiyon, ngatanan ini han panahon ni Arroyo nahitabo, diri man pugngan an naato nga katawhan kontra han pananalumpigos hin usa nga bala, karuyag nira takpan an baba ngan katinan an tiil ha waray hustisya nga presohan” dugang pa ni Lebico.

Pagmalatumat pa ni Lebico nga klarado an mahugaw nga taktika nga ginagamit han gobyerno kontra han iya mga kritiko labi na an mga aktibista, usa nga dako nga ehemplo an pagdakopa han 43 Health Workers ha Murong, Rizal nga kuno mga NPA nga naghihimo hin bomba.

“Kinahanglan pagawson ha pinakamadagmit nga panahon an tanan nga Preso Pulitikal han bag-o nga administrasyon ni Noynoy Aquino, Pagawson an 43 Health Workers, Pagawson hi Dario Tomada ngan iba pa nga Preso Pulitikal ha aton rehiyon ngan himuon an pagpuasa para ha simpatiya han mga Preso Pulitikal” pagtatapos ni Lebico.

KINAHANGLAN IG-UPOD AN MGA GINBAWI NGA MGA CLOA HA TARGET HAN DAR-8 NGA PANDISTREBWER YANA NGA TUIG

TACLOBAN CITY – Mas kaangayan nga otro ipanhatag han gobyerno labi an Department of Agrarian Reform-8 (DAR-8) an damo nga mga ginbawi nga Certificate of Land Ownership Award (CLOA) ha bug-os nga rehiyon-8 ilabi na an nahitabo nga pag-kansela han CLOA ha Leyte Sab-a Basin Area (LSBA) nga yana gin-agaw ni Atty. Cheng Veloso.

Waray gamit an maabot nga 13,080 ka ektarya hin tuna nga igdidistrebwer daw han DAR-8 ha mga parag-uma yana nga tuig 2010 kun mahingangadto man la ini hin kanselasyon ngan pangangagaw han mga riko ngan poderoso nga mga agaron maytuna ha aton katilingban.

“Ha maiha na nga panahon diri nalalabtan ini nga mga pribado nga katunaan han mga dagko nga mga agaron maytuna ngan lugod mas gin-aagaw pa an katunaan nga pampubliko gamit mismo an mga lusot han balaud nga CARPer” pahayag ni Nestor Lebico, Secretary General han SAGUPA-SB.

Pagmalatumat pa ni Lebico nga mismo ha LSBA in mayda maabot 429 ka ektarya hin tuna an gin-agaw ni Atty. Veloso ha maabot 144 nga pamilya hin mga parag-uma ha Alang-Alang, Tacloban City ngan San Miguel nga triboundary.

Maabot na hin pito (7) ka-dekada an pag-trabaho han mga parag-uma hini nga tuna ha LSBA pero hasta ngada yana waray la gihapon kaseguruhan han pananag-iya an mga kablas nga mga parag-uma.

“Ginbibiling namon an tinod nga hustisya ngan demokrasya para makab-ot namon an tinuod nga reporma ha tuna kay para ha amon an katam-is hini aabaton namon kun kalugaringon namon an tuna nga amon gintatamnan” pagtatapos ni Lebico.

Mahanunumdoman nga iginsaad han bag-o nga regional director han DAR-8 nga hi Director Alexis Arsenal an pagdistrebwer han tuna ha mga parag-uma basar han ira target yana nga tuig.