KALBARYO HAN PARAG-UMA HA PANAHON NI GLORIA

TACLOBAN CITY – Nagpapabilin an kalbaryo han ginugutom ngan kablas labi an nagpapakaon han katawhan ha rehiyon-8, an mga parag-uma, nga ha pagkayana ginagamit na liwat an grabe nga kabutang hini han nga mga politiko nga waray sersiyuso nga pagserbe ha katawhan kundi an mga kalugaringon kauswagan.

Yana nga semana santa ginhihinumdom an waray pagruhaduha nga paghalad han kinabuhi han aton Hesus Kristo nga aton Ginoo para salbaron an katawhan. Sugad man diri makakalimtan an sobra yukot nga ekstra-judisyal nga panmatay han mga progresibo nga indibidwal nga naghalad han ira kinabuhi para tindugan an tinuod nga demokrasya, kauswagan, kahimyangan ngan hustisya.

“An tinuod nga kalbaryo han pagserbe ha katawhan diri nakikita ha aton mga presente nga mga opisyal han gobyerno lugod hira pa an nagpapagrabe han kalbaryo nga kabutang labi na ha mga parag-uma” pahayag ni Nestor Lebico, Secretary General han SAGUPA-SB,

Kalbaryo ha katawhan an ginbilin han US-Arroyo nga rehimen sugad nala han bilyones nga mga kurapsyon labi na ha agrikultura nga para kunta ha mga kablas nga parag-uma, maanomalya nga proyekto sugad nala han NBN-ZTE deal, kultura han impunidad labi ha mga panmatay han progresibo ngan media ngan an mas kalbaryo pa tungod han pag-insister han pagpapabilin ha poder ni GMA.

“Diri mawawad-an hin paglaum an mga kablas nga parag-uma ha luyo hini nga mas grabe nga gin-aagian nga kalbaryo han aton katilingban ngan tungod kay napamatud-an nga ini nga mga naghahadi ha poder waray konsensya ha mga kablas, kinahanglan pamunuan ngan magka-urusa an mga rinaugdaug nga tumindog ngan umaksyon han tinuod nga pagbabag-o para ha mauswag nga kabubwason” pagtatapos ni Lebico.

Advertisements

KASAYSAYAN NGAN PRESENTE NGA GAWI AN NAGPAPAKLARO HAN MAITOM NGA TRADISYON HAN MILITAR HA REHIYON-8!

TACLOBAN CITY – Pira pala ka-adlaw yana nga semana an naglabay, ginpahayag han mga parag-uma ha bungto han Matuginao ngan San Jose De Buan ha Weste han Samar an mapait nira nga kaagi ha kamot han mga Militar nga nagbayular han ira katungod pantawo labi na an pangangastigo ngan pagpupugong ha pan-ekonomiya nga aktibidad nga duroy nagpapagrabe han daan na nga inaabat nga kagutom ngan kakablasan han mga parag-uma.

“Bisan paman magbinuwa an militar ha yakan, an aksyon hini nga ginbubuhat yana nga panahon labi na ha kabaryuhan in diri bisan san-o matatago sugad nala han nakalabay nga panahon han Martial Law nga damo an pinatay nga parag-uma” pahayag ni Jose Tico, Tagapagyakan han SAGUPA-SB.

Labot la han direkta nga pagbayolar han tawhanon nga katungod han sibilyan dako nga mai-kokonsidera an in-direkta nga pagtamak han katungod han katawhan an diri masolbar-solbar han gobyerno nga kagutom ngan kakablasan gawas pa han nagtitikgrabe nga pangangagaw han tuna ha mga parag-uma ha aton rehiyon.

Pinakalab-as nga nahitabo an pag-gaposa ngan pagkastigo kan Bertino Maistre, 60 anyos an pangidaron nga taga Sitio Salvacion, Brgy. San Nicolas, San Jose De Buan, Samar ngan mismo gin-upod-upod hiya han kalakat han mga militar hin 2 ka-adlaw ha guba kaupod an iya 6 anyos nga anak. Ginpa-blotter mismo ini han biktima nga panhitabo ha Pulisya ngan nagpa-medikal chek-up ha Heath Center han bungto.

“Nasugot man kami han mga patawag ngan pentakasi nga ginhihimo han mga sundalo pero diri nagad kami kinahanglan nga ig-inopod-opod pa hini nga ira mga operasyon ngan labi na gud ini nga  grabe nga pangangastigo ngan pananarhug ha amon, mismo ha atubangan han kadam-an ngan amon mga anak” pahayag han biktima nga hi mano Bertino Maistre.

Ini nga mga bag-o nga panhitabo han panalapas han katungod han katawhan in nagpapamatuod la han maiha na nga larang han militar nga kaupod nira nga target han ira mga operasyon an sibilyan labi na an aada ha mga progresibo nga grupo nga natipa han mapaniyupion nga sistema han aton katilingban labi na ha yana nga panahon han eleksyon.

“Mas napapanahon nga kinahanglan atuhan ngan ibuksas ini nga mga panhitabo kay mas mapait pa ini han grabe nga pagpakaraot han mga organisasyon han mga parag-uma nga nag-uungara han tinuod nga pagbabag-o, kahimyangan, hustisya ngan tinuod nga reporma ha tuna” dugang pa ni Tico.

Mahinunumdoman nga pira nga mga parag-uma an dumangop ha Radyo yana nga semana ha syudad han Tacloban para ipahayag an kadismaya han nagtitikagrabe nga krisis nga ginpapagrabe pa han militarisasyon ha kabaryuhan labi na ha Samar nga parte han aton rehiyon.

DEATH EVERY HOUR DUE TO CHILDBIRTH SHOULD END ON WOMEN’S MONTH

TACLOBAN CITY – On Women’s Day, it is just right for the government to take action and solution on the alarming state of health of Mothers in the Philippines.

Based on the data from the Center for Women Resources (CWR), every two (2) hours there are two (2) deaths due to complications of childbirth in the country.

This shows that at times when mothers are tending their children, these beloved mothers are always at risk because of inadequate or lack of fund for better health services.

“We can only see that our parents are in health condition especially our mothers when the government delivers all necessary social services to Filipino family’s needs” said Jose Tico, Spokesperson of SAGUPA-SB.

Based on the survey conducted, women aspire to have enough food on the table, a job, genuine basic social services, good governance and freedom from abuses of women’s rights.

About 77.61% women in the Philippines have more than one job to sustain their families’ needs. Such women go into selling retail goods after long hours in the farms, even on Sundays.

“These recent surveys just show the lack of justice on the situation of women. Incidents of hunger and poverty are worsening because of prices increases on goods and modern day spending,” added Tico.

Looking back today is the 100th year of the Women’s Day. This day the whole world, the Philippines included, is remembering and recognizing women’s significant role in the history of the people.

KINAHANGLAN MAHUNONG AN USA NGA NAMAMATAY KADA USA KA-ORAS NGA BABAYAE TUNGOD HAN PANGANGANAK HA ADLAW HAN KABABAYEN-AN!

TACLOBAN CITY – Ha adlaw han kababayen-an natatama la nga panginanuhon han aton gobyerno ngan solbaron an makaharadlok nga kabutang ha panlawas han aton mga Nanay ha bug-os nga Pilipinas.

Basar han datos han Center for Womens Resources (CWR) aada ha duha (2) an namamatay kada duha (2) ka-oras tungod han komplikasyon ha panganganak ha bug-os nga Pilipinas. Nagpapakita la nga an aton mga minahal nga mga Nanay ha panahon han ira pag-ataman han ira mga anak in aada pirme ha piligro tungod han kakulangan ha o waray pondo ha maupay nga serbisyo panlawas.

“Makikita la naton nga aada ha maupay nga kabutang an panlawas han aton mga kag-anak labi na an aton mga Nanay kun maupay an serbisyo sosyal han gobyerno ha ngatanan nga panginahanglan han usa nga pamilya nga Pilipino” pahayag ni Jose Tico, Tagapagyakan han SAGUPA-SB.

Basar han survey nga ginhimo ginhihingyap han kakabayen-an an magka-ada maupay nga pagkaon ha lamesa, trabaho, tinuod nga batakan nga sosyal nga serbisyo, maupay nga pamalakad ha gobyerno ngan katalwasan ha pan-aaboso ha katungod han kababayen-an.

Aada liwat ha  77.61% han kababayen-an ha bug-os nga Pilipinas an mayda trabaho hin sobra usa tungod na han grabe nga panginahanglan sugad nala han pagtitinda kumo sideline ngan mas halaba nga oras nga trabaho ha pag-uma bisan kutob domingo nga adlaw.

“Ini nga mga bag-o nga survey in nagpapakita la han kawaray hustisya ha kababayen-an nga mas nagtitikagrabe an kabutangan han kagutom ngan kakurian labi na kay mas nagtitikamahal an mga papliton ngan kabaraydan yana nga panahon” dugang pa ni Tico.

Mahanunumduman nga yana nga adlaw an paghinumdom han ika- 100 ka tuig han adlaw han kababayen-an dire la ha Pilipinas kundi ha bug-os nga kalibutan kumo paghinumdom han dako nga papel han kababayen-an ha kasaysayan han katawhan.

FROM STEERING WATER BUFFALO TO TOILING LIKE ONE

TACLOBAN CITY – Because of repression and arduous living of farmers in the region, they are forced to work in the city of Tacloban. They take on temporary jobs where some they have to work as much harder as a water buffalo. Such is the case of those laborers at the pier and warehouses.

Catching up to 9 sacks of cement each minute is the worst plight a laborer has to achieve to reach a Php218.00 pay everyday. They get only Php0.80 per sack they load.

“if you have seen black water buffalos in the fields, in the city you will see similar hardworking creatures covered in white. Such is because their whole body is coated with cement from their almost unrested loading,” said Francisco Falguera, ANAKPAWIS-EV spokesperson.

Despite their work beaten bodies, LIPSI does not offer benefits for health security or Medicare, not even for SSS contribution for the laborers. Even though law provides contributions for Medicare and SSS, workers’ low wages was further lessen.

“We are also greatly concerned that we hardly have 5 days sick leave, instead of 15 days, a year. Also, we have this big question on why is our COLA (cost of living allowance) included in our daily wage receipt,” Falguera added.

“After 4 years since 2004, laborers’ wage in warehouses in the city has not yet increased. Instead, there had been a case that it was reduced. If these laborers earned more than their usual pay, that was because there have been more sacks of cement to unload,” ends Falguera.

TIKANG HA PAGTUGWAY HAN KARABAW NGADTO HA PAGTRABAHO NGA KINARABAW!

TACLOBAN CITY – Tungod han paniniyupi ngan makure nga kabutang han mga parag-uma ha bug-os nga rehiyon napiritan nga magtrabaho ha sentro nga syudad han Tacloban ngan kadtuon an dire pirmanente nga trabaho pero danay mas labaw pa ha karabaw kun magtrabaho an mga hurnal pier ngan bodega.

Naabot hin siyam (9) ka-sako kada minuto ha pinakagrabe nga kabutang an kinahanglan matrabaho han usa nga hurnal para maabot an suhol nga P218.00 kada adlaw o madya nakukuha la nga P0.80 kada sako an mga magtatrabaho nga hurnal.

“Kun nakakakita kamo ha kaumhan hin itom nga karabaw denhe ha syudad mga busag nga karabaw an iyo makikita, tungod ito nga an bug-os nga lawas in putos na han semento ha haros waray pahuway nga pagtinukdo” siring ni Francisco Falguera, Tagapagyakan han ANAKPAWIS-EV.

Ha grabe nga kakapoy han ira lawas, waray naman la paghatag hin benepesyo an LIPSI para han seguridad ha panlawas o Medicare ngan mismo pati ha pagbayad ha SSS dire nahatag an LIPSI para hini. Imbes nga iginlalarang ha balaud an pagbayad han Medicare ngan SSS, mas ginkakaltasan pa lugod an duro na kahamubo nga suhol han mga hurnal.

“Dako pa nga iristoryahon an amon mismo sick leave nga aada nala ha lima (5) kada adlaw imbes kense (15) ka adlaw ha kada tuig ngan mismo an dako pa nga paki-ana kay anu nga an amon COLA in aada na mismo natimpo ha amon kada adlaw nga resibo han sweldo” dugang pa ni Falguera.

“Ha upat (4) na katuig nga naglabay tikang han tuig 2004 waray pagpahitaas nga natabo han suhol ha hurnal ha bodega denhe ha syudad lugod mayda kaso pa lugod nga gipahamub-an ini. Kun nakakakuha man hin darudako nga kita kada adlaw an mga hurnal tungod pa ito nga darudamo an semento nga gindidiskarga” pagtatapos ni Falguera.

NICUA MINING CORP. INSISTS ON MISLEADING DESTRUCTIVE EFFECTS OF MINING IN BRGY. PONGON, MACARTHUR, LEYTE

TACLOBAN CITY – Through their Safety Manager, Mr. Ver Abrugar, NICUA Mining Corporation is trying to deceive the people, particularly the farmers of Brgy. Pongon, MacArthur, Leyte by saying that mining 4 meters deep of soil will not destroy the environment especially on the quality of the land.

With mining, they will dig out some minerals like iron but will also include the vegetation, bacteria, worms and other micro organisms living on the earth, which have the big role of maintaining the fertility of the soil. Such is contrary to Mr. Abrugar’s statement that mining will not affect the quality of the land since they will return the soil from where they excavated it.

“Any million worth of money would never replace the damage brought by mining the 523 hectares of land” said Jose Tico, Spokesperson of SAGUPA-SB

40 million tons of magnetite ore is estimated to be extracted from the said land within almost more than 30 years. This will allegedly amount millions to the social progress of the affected community.

“NICUA Mining’s declaration that there will be rehabilitation of the land, is impossible, especially because they will apply chemical fertilizer on the land. Also, they are mistaken to say that this place is not productive to farmers considering that for decades, they have been living in MacArthur, Leyte,” Tico clarifies.

“There is no responsible mining and social progress when, you deprive bounty from the people, you destroy the environment and drive away farmers from their fields. Rather, those are irresponsible steps for the interests of foreign capitalists,” added Tico.

In retrospect, on February 15, farmers of Brgy. Pongon held a protest led by Fr. Arnold Aurelio, parish priest of MacArthur, Leyte. And today, they had a meeting on mining in MacArthur, with Archbishop Jose Palma of the Archdioceses of Palo.